Κουφώματα αλουμινίου

Η άριστη συμπεριφορά και αντοχή, η αισθητική εμφάνιση, η ποικιλία χρωμάτων σε συνδυασμό με τις μονωτικές (θερμομόνωση, ηχομόνωση) και στεγανωτικές (υδατοστεγάνωση, αεροστεγάνωση) ικανότητες που προσφέρουν τα κουφώματα αλουμινίου ανεδείχθησαν σήμερα σαν τα πιο δημοφιλή.
Οι απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς σε ποιότητα, σε ασφάλεια κατασκευών και σε αισθητική εμφάνιση οδήγησαν τους σχεδιαστές των εταιρειών στο σχεδιασμό κουφωμάτων αλουμινίου τα οποία εκτός από το συνδυασμό των κατάλληλων προφίλ απαιτούν ειδικούς μηχανισμούς λειτουργίας, υλικά στεγάνωσης, καθώς και υαλοπετάσματα.
Ο συνδυασμός και σχεδιασμός όλων των παραπάνω στοιχείων που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκληρωμένη κατασκευή ενός τύπου κουφώματος αλουμινίου ονομάζεται «σύστημα».
Τα συστήματα αλουμινίου κυκλοφορούν στην αγορά με διάφορες εμπορικές ονομασίες και ο καταναλωτής έχει να επιλέξει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων.
Η επιλογή του συστήματος πρέπει να γίνει αφού εξετασθούν από το χρήστη η το κατασκευαστεί παράγοντες όπως:
– Ιδιαιτερότητα της κατασκευής
– Διαστάσεις ανοίγματος
– Τύπος ανοίγματος (συρόμενο, χωνευτό, επάλληλο, ανοιγόμενο, σταθερό κλπ)
– Λειτουργικότητα, ασφάλεια, αντοχή κλπ.
Σήμερα, τα συστήματα αλουμινίου κυριαρχούν στα κουφώματα καθώς κυκλοφορούν στην αγορά σε μεγάλη ποικιλία και συνδυάζουν κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά που εναρμονίζονται πλήρως με τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας.
Το αλουμίνιο έχει μάλιστα κατοχυρωθεί ως το πλέον ιδανικό υλικό κατασκευής κουφωμάτων στη χώρα μας και προτιμάτε από το 75% των καταναλωτών χάρις στα αδιαμφισβήτητα προτερήματα που προσφέρει σε σχέση με άλλα υλικά.
Κι αυτό γιατί το αλουμίνιο δεν αντιδρά σοβαρά στις αλλαγές κλίματος και θερμοκρασίας σε αντίθεση με το ξύλο στο οποίο προκαλούνται διαβρώσεις και το PVC που γίνεται πιο εύθραυστο στις χαμηλές θερμοκρασίες και πιο εύκαμπτο στις υψηλές.
Επίσης, είναι πιο ανθεκτικό στις παραμορφώσεις και δεν απαιτεί ενίσχυση όπως τα πλαστικά κουφώματα.
Τα λεπτότερα και κομψότερα πλαίσια αλουμινίου δίνουν μεγαλύτερες επιφάνειες γυαλιού χωρίς να μειώνεται η αντοχή και η ακαμψία τους καθώς κατασκευάζονται με τη χρήση διελασμένων προφίλ.
Τα συστήματα αλουμινίου σχεδιάζονται από εταιρείες και κυκλοφορούν στην αγορά με εμπορικές ονομασίες και πιστοποιούνται από τις QUALANOD και QUALICOAT (Ευρωπαϊκοί φορείς ελέγχου και απονομής πιστοποιητικών ποιότητας σε ανοδιωμένα προϊόντα και αντίστοιχα σε πούδρες και προϊόντα ηλεκτροστατικής βαφής).

Τύποι ανοίγματος

Συρόμενα κουφώματα εκείνα των οποίων τα κατά τη λειτουργία τους κινούνται παράλληλα προς το έδαφος του ανοίγματος του κτιρίου.
Η μετακίνηση τους πραγματοποιείται με μηχανισμό κύλισης οποίος συνίσταται από ράουλα τοποθετημένα στη βάση του κινητού πλαισίου το οποίο
αφ΄ενός κυλιέται σε ειδικό προφίλ (κατωκάσι ή κάτω οδηγός) και εφ΄ετέρου οδηγείται στο άνω μέρος του, μέσα σε άλλο προφίλ (πανωκάσι ή άνω
οδηγός).
Η κύλιση πρέπει να είναι λειτουργικά εύκολη και αθόρυβη που επιτυγχάνεται με ράουλα τα οποία διαθέτουν ρουλεμάν και περιφερειακή επικάλυψη από
ανθεκτικό υλικό.
Πλεονεκτήματα είναι ότι κατά τη λειτουργία τους δε δεσμεύουν ωφέλιμο χώρο όπως τα ανοιγώμενα.

Τα συρόμενα κουφώματα ταξινομούνται σε δυο κύριες κατηγορίες:

Χωνευτά τα οποία εισέρχονται σε κατάλληλο διάκενο της τοιχοποιίας και είναι μονόφυλλα ή δίφυλλα.
Η κατηγορία αυτή θέλει προσοχή στην κατασκευή της τοιχοποιίας (αδύναμο σημείο) και στη μόνωση αυτής
Επάλληλα, τα οποία δεν εισέρχονται σε διάκενο διπλού τοίχου δεσμεύοντας, έτσι ένα μέρος του ανοίγματος όπου συγκεντόνονται τα κινητά φύλλα
κατά τη λειτουργία τους.
Ανοιγόμενα κουφώματα, ονομάζονται αυτά των οποίων τα κινητά πλαίσια (φύλλα) κατά τη λειτουργία τους (άνοιγμα – κλείσιμο) στρέφονται
διαγράφονται καμπύλη τροχιά με τη χρήση στροφέων (μεντεσέδες)
Πλεονεκτήματα τους η καλή θερμική κι ακουστική μόνωση.
Ταξινομούνται
Απλά ή κοινά ανοιγόμενα (με πλευρικούς μεντεσέδες προς τα μέσα ή προς τα έξω).
Ανοιγόμενα και ανακλινόμενα (προς τα μέσα με ειδικό μηχανισμό ανάκλισης)
Ανάλογα με τον τρόπο κίνησης των φύλλων κατά τη λειτουργία τους για τα παράθυρα έχουμε τα ανακλινόμενα (προς τα μέσα) και τα προβαλλόμενα
(προς τα έξω) με στροφείς ή ειδικό μηχανισμό.
Επιπλέον έχουμε πόρτες κύριας εισόδου κατοικιών καταστημάτων και πόρτες με ειδική χρήση (πολυκαταστημάτων, νοσοκομείων, σχολείων, δημοσίων
υπηρεσιών κλπ)

Κατηγορίες παραθύρων που αφορούν το άνοιγμά τους

Περιστρεφόμενα παράθυρα (σε οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα)
Πρόκειται για παράθυρα με στρεφόμενα φύλλα σε κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα, τα οποία χρησιμοποιούνται για των εξαερισμό των χώρων.
Ανασυρόμενα με ανάκλιση παράθυρα
Ο τύπος αυτός επιτρέπει την κίνηση των φύλλων άνω και κάτω δια μέσου μηχανισμού που επιτρέπει τη σταθεροποίηση σε οποιαδήποτε θέση.
Πλεονεκτήματα αυτών των ανοιγμάτων είναι ότι έχουν πολύ καλή απόδοση εξαερισμού του χώρου με εύκολο καθαρισμό του υαλοπίνακα.

Εξαρτήματα

Για άψογη και μακροχρόνια ποιοτική συμπεριφορά και λειτουργικότητα του κουφώματος σημαντικό ρόλο παίζουν τα εξαρτήματα – σπανιολέτες,
κλειδαριές, μεντεσέδες, ράουλα, βουρτσάκια κλπ.

Τα εξαρτήματα θα πρέπει να είναι σε συνάφεια με το σύστημα αλουμινίου και να χρησιμοποιούνται αυτά που προτείνει ο παραγωγός και ο σχεδιαστής.
Δεν βοηθάνε οι φτηνότερες λύσεις στην οικονομία του κουφώματος.

Στεγάνωση

Στεγάνωση εννοούμε την αποφυγή εισόδου νερού, αέρα και θορύβου, δια μέσου των φύλλων, των υαλοπινάκων και της κάσας στον εσωτερικό χώρο.
Η επιτυχία της έχει άμεση σχέση με τα θερμομονωτικά και ηχομονωνοτικά χαρακτηριστικά με το προφίλ του κουφώματος.
Στο σύστημα στεγάνωσης ανήκουν οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες των προφίλ που έχουν σχέση με την απορροή του νερού και την παρεμπόδιση της
κυκλοφορίας και εισόδου του αέρα στον εσωτερικό χώρο καθώς και των μικρούλικων εξαρτημάτων.
Τα ελαστικά στεγάνωσης εξασφαλίζουν μέσο του κουφώματος αεροστεγανότητα και υδατοστεγανότητα, ηχητική μόνωση, μείωση των θερμικών
απωλειών και κυρίως αντοχή στο χρόνο.
Η ποιότητα των ελαστικών βασίζεται στην ποιότητα της πρώτης ύλης και στο σωστό σχεδιασμό.
Ο τύπος του ελαστικού που θα πρέπει να χρησιμοποιείται είναι EPDM, υλικό το οποίο είναι απρόσβλητο από την διάβρωση που δημιουργούν οι διάφοροι
ατμοσφαιρικοί παράγοντες.

Θερμομόνωση
Θερμομονωτικά ή με θερμοδιακοπή, χαρακτηρίζονται τα κουφώματα αυτά με μεγάλο βαθμό θερμομόνωσης σε συνδυασμό με διπλά  , τριπλά τζάμια

 

Πηγή: Δελτίο ΣΠΜΕ / Νο 331 Της Κατερίνας Μπούμα

Φωτογράφηση: Γιώργος Κορδάκης
ΕΚ magazine